Stichting Spooktocht Kruiningen

Heet u van harte welkom op deze website. Op deze website vindt u alle informatie omtrent de spooktochten welke elk jaar rond Halloween worden georganiseerd.

Trick or Treat - 29 oktober 2022

Dit jaar organiseren wij een speciale "Trick or Treat" tocht voor de griezelaars van 3 tot... ach ja, dat maakt niet uit, zolang je het maar leuk vind! Tijdens deze tocht worden de kinderen langs "snoephuizen" geleidt waar leuke, niet al te enge scenes worden gepresenteerd. Dit kan zijn in de vorm van een spel, een verhaal of iets anders.
Na afloop krijgt uw kind dan een snoepje van de acteurs. Indien uw kind geen snoepjes mag vanwege allergieën o.i.d. dan dient u dit zelf kenbaar te maken tijdens de tocht.

Inschrijven & Kosten

De inschrijving voor de trick 'r Treat tocht geschiedt via deze website. Onder de link reserveren kunt u een ticket reserveren. Wanneer u besluit om te reserveren wordt u doorgestuurd naar een website van Wicket waar u veilig uw ticket kunt reserveren én meteen kunt betalen.

De kosten voor beide tochten zijn dit jaar, wanneer u de toegangsbewijzen online koopt € 4,00 inclusief € 0,24 cent aan servicekosten. U betaalt per toegangsbewijs € 4,00 en wij nemen zelf de servicekosten voor onze rekening. De betaling dient u direct na het reserveren per iDeal te voldoen. Als de betaling is geslaagd krijgt u de tickets opgestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
Wanneer u besluit om uw toegangsbewijs aan de kassa van het evenement te kopen loopt u het risico dat u niet op de door u gewenste starttijd kunt starten. Ook is het voordeliger om uw toegangsbewijs online te kopen, aan de kassa kost een toegangsbewijs € 5,00.

Uw toegangsbewijs is belangrijk

Het is belangrijk dat u uw toegangsbewijs goed bewaard. Deze wordt namelijk maar eenmalig aan u verstuurd. Het toegangsbewijs dient u mee te nemen naar de start van het evenement zodat deze door het personeel aan de kassa gescand kan worden. Het toegangsbewijs is éénmalig te scannen, kopieëren van het toegangsbewijs heeft dan ook geen zin.

U kunt uw toegangsbewijs op twee manieren aan ons tonen om te laten scannen:
1. U print uw toegangsbewijs uit en neemt dit mee naar de start van het evenement om te laten scannen;
2. U kunt uw toegangsbewijs ook via uw mobiele telefoon laten zien om vervolgens te laten scannen.

Spooktocht Reglement

Tijdens de spooktocht is het verplicht je aan enkele "spelregels" te houden. Dit ten aanzien de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen. Wanneer je jezelf inschrijft voor de tocht ga je automatisch akkoord met deze spelregels en dien je je daar ook aan te houden;

1 · De organisatie behoudt zich het recht om starttijden te wijzigen in geval van bijzondere omstandigheden;
2 · De organisatie behoudt zich het recht om in geval van extreme weersomstandigheden, met het oog op de veiligheid van de deelnemers, de tocht af te gelasten;
3 · De deelnemer zal in voorkomend geval de mogelijkheid geboden worden om in overleg op een nader te bepalen tijdstip de tocht te lopen. Indien geen ander tijdstip kan worden voorgesteld, kan de deelnemer kiezen voor restitutie van het volledige, reeds door de deelnemer voor de afgelaste tocht, betaalde bedrag;
4 · De tocht wordt gelopen in groepen van 5 tot maximaal 10 personen. Voor de kindertocht geldt 10 personen, inclusief ouders;
5 · Deelnemers dienen gemakkelijke schoenen te dragen en voor een buitenactiviteit geschikte kleding;
6 · Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatiemedewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan. Ook zullen de spoken jou niet aanraken;
7 · Het gebruik van zaklantaarns tijdens de spooktocht is niet toegestaan;
8 · Aanwijzigen door of namens de organisatie dienen te allen tijden door de deelnemers te worden opgevolgd;
9 · Met het oog op de veiligheid van de deelnemers zal de organisatie zorg dragen voor minimaal twee gediplomeerde EHBO-medewerkers tijdens de tocht;
10 · Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen datum en tijd aanwezig te zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de spooktocht, niet door de organisatie gerestitueerd;
11 · De deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de gereserveerde starttijd aanwezig te zijn bij de IJsbaan aan de blauwhoefseweg 5;
12 · Alle deelnemende personen aan de volwassentocht dienen 12 jaar of ouder te zijn. Wanneer je aan de kindertocht mee doet dient altijd minimaal één persoon van 18 jaar of ouder met een groep mee te lopen;
13 · Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om te tocht te lopen;
14 · De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade en/of opgelopen lichamelijk of psychisch letsel;
15 · De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers die onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren de deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden;
16 · Het nuttigen van alcohol en/of drugs tijdens de tocht is niet toegestaan;
17 · De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers die voor of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen verdere deelname aan de tocht te ontzeggen. Restitutie van het inschrijfgeld is ook dan niet mogelijk.

Privacy

Wij zijn als Stichting Spooktocht Kruiningen volledig "AVG-Proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming)". Gegevens die wij verzamelen met de resevering voor deze spooktocht gebruiken wij voor geen ander doel dan direct marketing (nieuwsbrieven, op de hoogte stellen van events en specifieke eigen communicatie).

Stichting Spooktocht Kruiningen verklaart tevens de nodige maatregelen te hebben getroffen ter bescherming van de gegevens van de deelnemers zodat deze niet door derden bekeken/gestolen kunnen worden.

Stichting Spooktoch Kruiningen heeft in een eigen privacyverklaring opgenomen hoe lang de verkregen gegevens van deelnemers bewaard zullen worden en vermelden waarvoor ze gebruikt zullen worden.

Onder geen beding mogen de verkregen gegevens doorgegeven worden aan derden zonder dat Stichting Spooktocht Kruiningen daar zelf uitdrukkelijke toestemming van de persoon of personen in kwestie heeft.

De gegevens van de deelnemers die door Stichting Spooktocht Kruiningen bekeken kunnen worden, omwille van support en beheer redenen, zullen niet overgenomen worden op welke manier dan ook. Deze gegevens zijn enkel ter gebruik zolang het evenement loopt. Nadien kunnen enkel die gegevens behouden worden, welke verkregen zijn met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer(s) zelf.

U kunt de privacyverklaring van Stichting Spooktocht Kruiningen downloaden ter inzage. Dit bestand is in pdf-formaat beschikbaar. Klik HIER voor de privacyverklaring.

Reserveren


Trick or Treat 2022

Trick or Treat Kruiningen 2022

29 oktober 2019 18:00

Tickets Kopen

INFORMATIE

Wanneer u besluit om toegangskaarten te reserveren wordt u doorgestuurd naar de website van Wicket. Wicket verzorgt voor ons de reserveringen en de betalingen voor de komende halloweentochten.

Zodra u bent doorgestuurd kunt u een starttijd voor de tocht kiezen. Nadat u uw keuze heeft gemaakt klikt u op het accepteren van de voorwaarden en geeft u aan of wij uw gegevens mogen bewaren. Hierna vult u uw gegevens in. Uw e-mailadres is zeer belangrijk, hier worden de toegangsbewijzen naar verzonden zodra de betaling voltooid is.

Na het invullen van uw gegevens moet u de toegangsbewijzen op naam zetten. Iedere deelnemer heeft zijn/haar eigen toegangsbewijs op naam. Dit voorkomt het kopiëren van de toegangsbewijzen. Nadat u de toegangsbewijzen op naam heeft gezet start het betalingsproces via iDeal. Er is géén andere online betaalmogelijkheid beschikbaar. Zodra de betaling is voltooid worden de toegangsbewijzen per e-mail verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Herkenning starttijd op toegangsbewijs

De door u gekozen starttijd staat bovenaan het toegangsbewijs, precies onder uw naam en wordt weergegeven als: CATEGORIE: TRICK OR TREAT - START (UW TIJD). Hieronder ziet u een voorbeeld van de bovenzijde van een ticket zodat voor u herkenbaar is wanneer uw starttijd is:

voorbeeld ticket


Heeft u onverhoopt toch nog vragen m.b.t. het toegangsbewijs en/of uw starttijd dan kunt u contact opnemen via e-mail: spooktochtkruiningen@outlook.com

275

Beschikbare tickets

3.5

Kilometer

35

Vrijwilligers

1

Trick or Treat

Donaties

Het organiseren van deze halloweentochten vergt heel veel plannen, organiseren, tijd, en energie. Ook proberen we elk jaar de tocht weer spectaculairder maken dan het jaar daarvoor. Hiervoor is veel materiaal nodig zoals stroboscopen, rookmachines, zeilen, maskers, kostuums, etc. Deze materialen kosten geld en dat kunnen wij heel goed gebruiken.

Wij zijn op zoek naar donateurs voor Stichting Spooktocht Kruiningen. Donateurs die ons willen ondersteunen in de ontwikkeling van dit prachtige evenement, elk jaar rond Halloween. Donaties kunnen plaatsvinden in de vorm van materialen en/of gelden.

Als u denkt dat u de stichting een steun in de rug kunt geven in de vorm van materialen, neem dan contact met ons op via spooktochtkruiningen@outlook.com
Wanneer u de Stichting een financiële steun in de rug kunt geven maak dan uw donatie over op bankrekening NL33BUNQ 2291 2104 75 t.n.v. Spooktocht Kruiningen o.v.v. Donatie Stichting Spooktocht Kruiningen.

Wij danken u hartelijk!

Spooktocht Sponsoren

De Halloween Spooktocht wordt mede mogelijk gemaakt voor verschillende sponsoren. Deze sponsoren zorgen er mede voor dat de jaarlijkse tochten goed georganiseerd verlopen. Via dit gedeelte van de website willen wij de sponsoren heel hartelijk bedanken!Emté Kruiningen

Lamb Weston Meijer


Stationsweg 18a
4416 PH Kruiningen
www.lambweston.eu

Contact

Klik op onderstaand emailadres indien u contact zoekt met het Stichting Spooktocht Kruiningen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan nemen wij na ontvangst van uw gegevens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderstaande adresgegevens kun je gebruiken wanneer je één van de bestuursleden van Stichting Spooktocht Kruiningen zou willen bezoeken. Een afspraak maken via het contactformulier is gewenst!