Stichting Spooktocht Kruiningen

Heet u van harte welkom op deze website. Op deze website vindt u alle informatie omtrent de spooktochten welke elk jaar rond Halloween worden georganiseerd.

Ook in 2021 geen Halloween tochten door Kruiningen

Net als vorig jaar organiseren wij ook dit jaar geen Halloweentocht door Kruiningen. Dit heeft mede te maken met het coronavirus waardoor wij onvoldoende tijd hebben gekregen om de organisatie voor te bereiden. Natuurlijk snappen wij dat de huidige maatregelen het wel toe zouden laten, echter zien we nu ook weer het aantal besmettingen flink toenemen.

We kunnen al wel mededelen dat we zijn begonnen met de voorbereidingen voor Halloween in 2022. Omdat we nu voor het 2e achtereenvolgende jaar geen Halloween hebben kunnen vieren kunnen we vertellen dat we lekker groot uitpakken. Dit doen we al door de tochten te splitsen in 2 dagen. Op vrijdag 28 oktober 2022 zal de Trick or Treat tocht plaatsvinden voor de kinderen en jongvolwassenen. Op zaterdag 29 oktober 2022 zal de tocht voor de volwassenen plaatsvinden. Hoe en wat verklappen we nog niet, maar zet de datum alvast maar in je agenda!

Spooktocht Reglement

Tijdens de spooktocht is het verplicht je aan enkele "spelregels" te houden. Dit ten aanzien de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen. Wanneer je jezelf inschrijft voor de tocht ga je automatisch akkoord met deze spelregels en dien je je daar ook aan te houden;

1 · De organisatie behoudt zich het recht om starttijden te wijzigen in geval van bijzondere omstandigheden;
2 · De organisatie behoudt zich het recht om in geval van extreme weersomstandigheden, met het oog op de veiligheid van de deelnemers, de tocht af te gelasten;
3 · De deelnemer zal in voorkomend geval de mogelijkheid geboden worden om in overleg op een nader te bepalen tijdstip de tocht te lopen. Indien geen ander tijdstip kan worden voorgesteld, kan de deelnemer kiezen voor restitutie van het volledige, reeds door de deelnemer voor de afgelaste tocht, betaalde bedrag;
4 · De tocht wordt gelopen in groepen van 5 tot maximaal 10 personen. Voor de kindertocht geldt 10 personen, inclusief ouders;
5 · Deelnemers dienen gemakkelijke schoenen te dragen en voor een buitenactiviteit geschikte kleding;
6 · Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatiemedewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan. Ook zullen de spoken jou niet aanraken;
7 · Het gebruik van zaklantaarns tijdens de spooktocht is niet toegestaan;
8 · Aanwijzigen door of namens de organisatie dienen te allen tijden door de deelnemers te worden opgevolgd;
9 · Met het oog op de veiligheid van de deelnemers zal de organisatie zorg dragen voor minimaal twee gediplomeerde EHBO-medewerkers tijdens de tocht;
10 · Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen datum en tijd aanwezig te zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de spooktocht, niet door de organisatie gerestitueerd;
11 · De deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de gereserveerde starttijd aanwezig te zijn bij de IJsbaan aan de blauwhoefseweg 5;
12 · Alle deelnemende personen aan de volwassentocht dienen 12 jaar of ouder te zijn. Wanneer je aan de kindertocht mee doet dient altijd minimaal één persoon van 18 jaar of ouder met een groep mee te lopen;
13 · Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om te tocht te lopen;
14 · De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade en/of opgelopen lichamelijk of psychisch letsel;
15 · De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers die onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren de deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden;
16 · Het nuttigen van alcohol en/of drugs tijdens de tocht is niet toegestaan;
17 · De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers die voor of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen verdere deelname aan de tocht te ontzeggen. Restitutie van het inschrijfgeld is ook dan niet mogelijk.

Privacy

Wij zijn als Stichting Spooktocht Kruiningen volledig "AVG-Proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming)". Gegevens die wij verzamelen met de resevering voor deze spooktocht gebruiken wij voor geen ander doel dan direct marketing (nieuwsbrieven, op de hoogte stellen van events en specifieke eigen communicatie).

Stichting Spooktocht Kruiningen verklaart tevens de nodige maatregelen te hebben getroffen ter bescherming van de gegevens van de deelnemers zodat deze niet door derden bekeken/gestolen kunnen worden.

Stichting Spooktoch Kruiningen heeft in een eigen privacyverklaring opgenomen hoe lang de verkregen gegevens van deelnemers bewaard zullen worden en vermelden waarvoor ze gebruikt zullen worden.

Onder geen beding mogen de verkregen gegevens doorgegeven worden aan derden zonder dat Stichting Spooktocht Kruiningen daar zelf uitdrukkelijke toestemming van de persoon of personen in kwestie heeft.

De gegevens van de deelnemers die door Stichting Spooktocht Kruiningen bekeken kunnen worden, omwille van support en beheer redenen, zullen niet overgenomen worden op welke manier dan ook. Deze gegevens zijn enkel ter gebruik zolang het evenement loopt. Nadien kunnen enkel die gegevens behouden worden, welke verkregen zijn met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer(s) zelf.

U kunt de privacyverklaring van Stichting Spooktocht Kruiningen downloaden ter inzage. Dit bestand is in pdf-formaat beschikbaar. Klik HIER voor de privacyverklaring.

Reserveren


Trick or Treat 2019

Trick or Treat Kruiningen 2019

26 oktober 2019 18:30

Tickets Kopen

INFORMATIE

Wanneer u besluit om toegangskaarten te reserveren wordt u doorgestuurd naar de website van Wicket. Wicket verzorgt voor ons de reserveringen en de betalingen voor de komende halloweentochten.

Zodra u bent doorgestuurd kunt u een starttijd voor de tocht kiezen. Nadat u uw keuze heeft gemaakt klikt u op het accepteren van de voorwaarden en geeft u aan of wij uw gegevens mogen bewaren. Hierna vult u uw gegevens in. Uw e-mailadres is zeer belangrijk, hier worden de toegangsbewijzen naar verzonden zodra de betaling voltooid is.

Na het invullen van uw gegevens moet u de toegangsbewijzen op naam zetten. Iedere deelnemer heeft zijn/haar eigen toegangsbewijs op naam. Dit voorkomt het kopiëren van de toegangsbewijzen. Nadat u de toegangsbewijzen op naam heeft gezet start het betalingsproces via iDeal. Er is géén andere online betaalmogelijkheid beschikbaar. Zodra de betaling is voltooid worden de toegangsbewijzen per e-mail verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Herkenning starttijd op toegangsbewijs

De door u gekozen starttijd staat bovenaan het toegangsbewijs, precies onder uw naam en wordt weergegeven als: CATEGORIE: TRICK OR TREAT - START (UW TIJD). Hieronder ziet u een voorbeeld van de bovenzijde van een ticket zodat voor u herkenbaar is wanneer uw starttijd is:

voorbeeld ticket


Heeft u onverhoopt toch nog vragen m.b.t. het toegangsbewijs en/of uw starttijd dan kunt u contact opnemen via e-mail: spooktochtkruiningen@outlook.com

405

Beschikbare tickets

3.5

Kilometer

35

Vrijwilligers

1

Trick or Treat

Donaties

Het organiseren van deze halloweentochten vergt heel veel plannen, organiseren, tijd, en energie. Ook proberen we elk jaar de tocht weer spectaculairder maken dan het jaar daarvoor. Hiervoor is veel materiaal nodig zoals stroboscopen, rookmachines, zeilen, maskers, kostuums, etc. Deze materialen kosten geld en dat kunnen wij heel goed gebruiken.

Wij zijn op zoek naar donateurs voor Stichting Spooktocht Kruiningen. Donateurs die ons willen ondersteunen in de ontwikkeling van dit prachtige evenement, elk jaar rond Halloween. Donaties kunnen plaatsvinden in de vorm van materialen en/of gelden.

Als u denkt dat u de stichting een steun in de rug kunt geven in de vorm van materialen, neem dan contact met ons op via spooktochtkruiningen@outlook.com
Wanneer u de Stichting een financiële steun in de rug kunt geven maak dan uw donatie over op bankrekening NL33BUNQ 2291 2104 75 t.n.v. Spooktocht Kruiningen o.v.v. Donatie Stichting Spooktocht Kruiningen.

Wij danken u hartelijk!

Spooktocht Sponsoren

De Halloween Spooktocht wordt mede mogelijk gemaakt voor verschillende sponsoren. Deze sponsoren zorgen er mede voor dat de jaarlijkse tochten goed georganiseerd verlopen. Via dit gedeelte van de website willen wij de sponsoren heel hartelijk bedanken!Emté Kruiningen

Lamb Weston Meijer


Stationsweg 18a
4416 PH Kruiningen
www.lambweston.eu

Contact

Klik op onderstaand emailadres indien u contact zoekt met het Stichting Spooktocht Kruiningen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan nemen wij na ontvangst van uw gegevens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderstaande adresgegevens kun je gebruiken wanneer je één van de bestuursleden van Stichting Spooktocht Kruiningen zou willen bezoeken. Een afspraak maken via het contactformulier is gewenst!